KABE Sp. z o.o.

Profil firmy
      / Company profile:

- Systemy zasilania
      / Power systems,
- Obudowy metalowe urzadzen
      / Metal casings,
- Baterie i akumulatory
      / Batteries and accumulators,
- Urzadzenia do systemów alarmowych
      / Alarm system devices,
- Technika specjalna
      / Special technologyKABE Systemy Alarmowe Sp. z o.o.

Profil firmy
      / Company Profile:

- Techniczna ochrona duzych obszarów
      / Technical protection of large areas,
- Systemy antywłamaniowa i przeciwnapadowe
      / Anti-robbery systems ,
- Systemy sygnalizacji pożaru i automatyki pożarowej
      / Fire alarm and fire automatics systems,
- Inne instalacje słaboprądowe
      / Other low voltage installations.

kabe systemy alarmowe